nešto kao...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1.8.15

Grupa 220 - San Bernardino


Grupa 220 - San Bernardino"San Bernardino" je pjesma engleske 
rock grupa "Christie" iz 1970. godine.
=============================


==================================

=====================================

Nema komentara: